Hotel Du Parc

Historische, artistieke en socio-culturele waarde

In de jaren '50 en '60 van de vorige eeuw ontsnapte het Hotel du Parc aan de meedogenloze afbraakwoede die de gehele Belgische kustlijn teisterde. Gelukkig verzaakten de erfgenamen Libert en Vincke aan de buitensporige woekerprijzen.

Het enthousiasme en de degelijkheid waarmee de restauratie-opdracht naderhand werd uitgevoerd door de erfgenamen Vincke resulteerde tot het klasseren tot Erfgoed van één van de laatste en hoogst waardevolle Art Deco gebouwen van de Belgische kust.

Sedert het Ministerieel Besluit van 27.01.2000 behoort het Hotel-brasserie du Parc tot Erfgoed omwille van zijn historische, artistieke en socio-culturele waarde .

Wij hopen dat de charme en de authenticiteit van deze oude en uitzonderlijke dame u zullen bekoren en u ook één van de vele bewonderaars en schoonheid minnende gasten mag worden ...